The Out Campaign

Campania OUT

de Richard Dawkins

31 Iulie 2007

Republicat de pe adresa:

http://richarddawkins.net/article,1471,The-Out-Campaign,Richard-Dawkins

În zilele tulburi ale anului 1940, guvernul francez pre-Vichy a fost avertizatǎ de cǎtre generalii sǎi: „În trei sǎptǎmâni, Anglia va fi cu gâtul sucit, precum o gǎinǎ”. Dupǎ Bǎtǎlia Angliei, Winston Churchill a rǎspuns mormǎit: „Halal gǎinǎ, halal gâtlej”. Aztǎzi, bestseller-urile „Noului Ateism” sunt discreditate, cei care încearcǎ sǎ le minimizeze impactul susţinând cǎ acestea se adreseazǎ doar ateilor, sau altfel zis, „Predicǎ doar la cor”. Ce mai “cor”! Cum “doar”?

În masura în care ne putem da seama din impresii subiective, recunoscând absenţa datelor concrete, sunt nevoit sǎ susţin cǎ religiozitatea Americii este mult exageratǎ. “Corul” nostru este mult mai numeros decât îşi dǎ seama majoritatea lumii. Persoanele religioase încǎ întrec numeric ateii, însǎ nu în mǎsura crezutǎ de noi şi speratǎ de ei. Mǎ bazez nu doar pe conversaţiile purtate în timpul turneelor de promovare a cǎrţilor mele, precum şi conversaţiile purtate de cǎtre colegii mei, Daniel Dennett, Sam Harris şi Christopher Hitchens, în propriile turnee, ci şi pe multitudinea de sondaje informale de pe Internet. Nu e vorba de site-ul nostru care, evident, nu este imparţial, ci de exemple precum Amazon, sau YouTube, ai cǎrui utilizatori sunt majoritatea tineri. Pe deasupra, chiar dacǎ cei religioşi au de partea lor majoritatea populaţiei, noi avem de partea noastrǎ argumentele, avem istoria, şi avem motive sǎ fim optimişti, cǎci ropotul paşilor noştri se aude din toate pǎrţile.

“Corul” nostru este mare, dar o mare parte se aflǎ încǎ în aşa-numitul “dulap”*. Se poate spune cǎ repertoriul nostru include cele mai bune voci, însǎ mulţi dintre noi vocifereazǎ sotto voce cu capul plecat şi ochii-n pǎmânt. Astfel o mare parte din efortul nostru de conştientizare ar trebui sǎ se concentreze nu pe covertirea celor religioşi, ci pe încurajarea celor nereligioşi sǎ-şi recunoascǎ ireligiozitatea – faţǎ de sine, faţǎ de familie şi faţǎ de lume. Acesta este scopul Campaniei OUT.

 

Înainte de a continua, e necesar ca sǎ adresez o chestiune ce poate fi greşit înţeleasǎ. Paralela evidentǎ cu comunitatea gay are o vulnerabilitate, şi anume cǎ poate sǎ fie exageratǎ: “to out” (tradus aproximativ ca “a dezvǎlui”), este un verb tranzitiv în limba englezǎ, poate sǎ aibǎ un complement direct, reprezentat de un individ ce poate nu este încǎ pregǎtit sǎ iasǎ la luminǎ, astfel încât verbul ia un sens activ. Campania OUT nu va avea nici o legǎturǎ, repet, nici una, cu sensul activ al “outing-ului”. Dacǎ un ateu ascuns vrea sǎ iasǎ la luminǎ, aceasta este decizia lui şi doar a lui. Noi putem doar sǎ oferim sprijin şi încurajare celor ce decid sǎ o facǎ. Toate astea pot pǎrea nesemnificative în unele pǎrţi ale Europei sau în zone ale Statelor Unite unde dominǎ intelectualitatea urbanǎ, şi unde încurajarea nu este necesarǎ. Însǎ în alte zone ale Statelor Unite este foarte importantǎ, şi mai şi în pǎrţi ale lumii islamice, unde potrivit Coranului, apostazia se pedepseşte prin moarte.

Campania OUT are atâtea faţete câte expresii se pot creea [în limba englezǎ] prin cuvinte poziţionate înaintea cuvântului “out”. Pînǎ acum cea mai importantǎ sintagmǎ, şi de altfel singura cu care ne-am ocupat, a fost “Come OUT” (“Ieşi la luminǎ”). Legat de acesta este “Reach OUT” (“Întinde o mǎnǎ”) , în mod solidar şi cu prietenie, cǎtre cei care au ieşit la luminǎ, sau care intenţioneazǎ s-o facǎ, dar, din cauza prejudecǎţilor familiei sau comunitǎţii, au nevoie de curaj. Alǎturǎ-te sau întemeiazǎ grupuri locale de sprijin, sau forumuri on-line. “Speak OUT” (“Vorbeşte rǎspicat”), pentru a arǎta celor care ezitǎ cǎ ei nu sunt singuri. Organizeazǎ conferinţe sau diverse evenimente în campusuri. Participǎ la mitinguri şi marşuri. Scrie scrisori cǎtre ziarele locale. Fǎ acţiuni de lobby vizând politicienii care te reprezintǎ, atât la nivel local cât şi naţional. Cu cât ies mai mulţi la luminǎ, şi se fac cunoscuţi, cu atât mai uşor va fi pentru ceilalţi sǎ-i urmeze.

Stand OUT (“Evidenţiazǎ-te”) şi organizeazǎ activitǎţi şi evenimente la nivel local. Alǎtura-te unei organizaţii ateiste de cartier, sau , dacǎ nu existǎ, întemeieazǎ una. Pune-ţi un abţibild pe maşinǎ. Poartǎ un tricou. Poartǎ “A-ul stacojiu”, dacǎ-ţi place la fel de mult ca şi mie, sau creeazǎ-ţi propriul design ori gǎseşte unul pe un site de genul http://www.cafepress.com/buy/atheist; sau nu purta tricou de nu vrei, însǎ nu critica, te rog, ideea de a te expune pentru a putea fi numǎrat între atei. Recunosc, simpatize cu acei sceptici de pe acest site care se tem cǎ ne îndreptǎm spre un conformism cvasi-religios. Fie cǎ ne place sau nu, va trebui sǎ ne cǎlcǎm pe mândrie un pic pentru a avea o influenţǎ în lume, altfel nu vom depǎşi niciodatǎ problema “turmei de pisici”.

“Keep OUT” (“Lasǎ afarǎ” sau “Nu intra!”), ca expresie, m-a îngrijorat iniţial, deoarece suna neprietenos şi exclusivist, precum agenţia de voiaj din Barcelona, pe al cǎrei broşuri scria, într-o englezǎ tradusǎ greşit, “Go away” (“Pleacǎ!”). Aici “Keep OUT” înseamnǎ, desigur, “lasǎ” religia “afarǎ” din orele de ştiinţele naturii, şi îndemnul reprezintǎ ideea separǎrii dintre bisericǎ şi stat, precum cea enunţatǎ în Constituţia Statelor Unite (Marea Britanie, din pǎcate, nu are o astfel de separaţie). Sau cum era în mod încântǎtor scris pe un tricou, “Nu vǎ rugaţi în şcolile noastre, şi nici eu nu voi gândi în biserica voastrǎ”. Fǎ lobby la inspectoratul şcolar care te reprezintǎ. Citeazǎ-l pe Christopher Hitchens: “Domnule Jefferson, ridicaţi acest zid!”**

“Chill OUT” (“Linişteşte-te”); îndeamnǎ-i pe ceilalţi la asta. Ateii nu sunt diavoli cu coarne şi coadǎ, sunt persoane obişnuite. Demonstreazǎ prin exemplu acest fapt. Vecinǎ cea de treabǎ poate fi o atee. La fel poate fi doctorul, bibliotecara, informaticianul, taximetristul, coafeza, moderatorul de talk-show, cântǎreţul, dirijorul sau comediantul de care a auzit sau pe care-l cunoaşte cineva. Ateii sunt doar oameni cu o interpretare diferitǎ a originii cosmosului, şi în mod sigur nu un motiv de alarmare.

La ce alte expresii cu OUT ne putem gândi? Pǎi, poţi sugera propriile tale expresii. “Vote OUT” (“Eliminǎ prin vot”) candidaţii care discrimineazǎ împotriva celor non-religioşi, cum se zice cǎ ar fi fǎcut George Bush Tatǎl, atunci când a descris ateii ca fiind non-cetǎţeni ai unei naţiuni “sub Dumnezeu” (“Under God”***). Politicienii sunt atenţi la electorat, iar voturile ateilor sunt considerate doar în mǎsura în care aceştia sunt “out”. Unii atei sunt defetişti, crezând cǎ nu vom putea fi eficienţi pentru cǎ nu suntem o majoritate. Însǎ nu conteazǎ chiar aşa de mult cǎ nu suntem o majoritate. Pentru a fi eficienţi, trebuie doar sǎ fim consideraţi o minoritate destul de numeroasǎ de cǎtre cei ce legifereazǎ. Ateii sunt mai numeroşi decât evreii religioşi, însǎ nu deţin decât o micǎ fracţiune a puterii politice, deoarece nu au reuşit sǎ se organize, în modul excepţional în care lobby-ul evreiesc a reuşit: iarǎşi problema celebrǎ a “turmei de pisici”. Şi problema e valabilǎ nu doar în politicǎ, ci şi în ceea priveşte reclamele, mass-media şi comercianţii de toate felurile. Oricine doreşte sǎ ne vândǎ produse are nevoie de date demografice. Trebuie sǎ ne ridicǎm şi sǎ fim numǎraţi, pentru ca aceastǎ culturǎ ce se pliazǎ pe categorii demografice sǎ poatǎ sǎ ne reflecte preferinţele şi opiniile. Asta, ulterior va îmbunǎtǎţii situaţia pentru viitoarea generaţie de atei. “Fill OUT” (“Completeazǎ”) cu cuvântul “Ateu” orice formular care include date personale, mai ales la urmǎtorul recensǎmânt.

“Break OUT!” (“Deazlǎnţuie-te!”/”Evadeazǎ!”). Unii ar vrea sǎ organizeze petreceri de “coming out”, unde sǎ se sǎrbǎtoreascǎ curajul celor care au decis sǎ renunţe la obiceiurile de o viaţǎ, sau obiceiurile strǎmoşeşti, acceptând o viaţǎ realistǎ şi lipsitǎ de superstiţii. Evadeazǎ din conformitatea religioasǎ şi sǎrbǎtoreşte noua ta libertate! Deschide şampania, aşa cum se cuvine.****

* “in the closet” – tradus ca “în dulap”, adicǎ ascuns, nerecunoscîndu-şi public un aspect ascuns al vieţii.

** Thomas Jefferson (1743-1826) – al 3-lea preşedinte al Statelor Unite, unul din principalii susţinǎtori ai “zidului de separaţie a bisericii de stat”.

*** “One nation, under God” – tradus ca “O naţiune, sub Dumnezeu”, sintagmǎ din Jurǎmântul American de Fidelitate cǎtre Steag.

**** În original: “Break OUT the champagne!”

This page is also available in Arabic, Catalan, English, French Canadian, Hungarian, Italian, Mongolian, Persian(Farsi), Polish, Portuguese-Brazilian, Spanish, and Turkish